Hạt điều rang muối túi 40g

+ 100% điều Việt Nam
+ Không sử dụng chất bảo quản
+ Được rang bằng củi giữ được vị đặc trưng
+ Đã được kiểm nghiệm ATTP