Địa chỉ: Đường hẻm đá, KP4, P. Thác Mơ. Phước Long, Bình Phước
Email: micfarmbinhphuoc@gmail.com
Website: www.micfarm.com
Hotline: 0909756545

THÔNG TIN LIÊN HỆ