Micfarm định hướng trở thành một farmstay giáo dục và trải nghiệm. Trang trại đang áp dụng phương pháp canh tác thuận tự nhiên và đã được số hóa nhằm đem lại một nơi trải nghiệm thật sự xanh, sạch và an toàn.
Dịch vụ tại micfarm: cà phê sân vườn, dịch vụ lưu trú tại trang trại, camping, tour trải nghiệm hoạt động sản xuất hạt điều tại địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *